CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 65 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thu hồi Giấy phép lao động Lao động, việc làm
2 Thủ tục Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường
3 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Đầu tư
4 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư
5 Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
6 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Quy hoạch xây dựng
7 Gia hạn đồng thời điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của thương nhân nước ngoài Quản lý hoạt động thương mại
8 Cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D Xuất nhập khẩu
9 Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động, việc làm
10 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường
11 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư
12 Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước Đất đai
13 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Quy hoạch xây dựng
14 Gia hạn Giấy phép Thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài Quản lý hoạt động thương mại
15 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động, việc làm