CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 78 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Giải thể Trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc thành lập Trường trung cấp sư phạm) Giáo dục và Đào tạo
2 Giải thể Phân hiệu Trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc thành lập phân hiệu) Giáo dục và Đào tạo
3 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
4 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Giáo dục và Đào tạo
5 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
6 Điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo
7 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và Đào tạo
8 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo
9 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo
10 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
11 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
12 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
13 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo
14 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
15 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo