CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 70 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ
2 Cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định Đường bộ
3 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ
4 Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ
5 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Đường bộ
6 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
7 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
8 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ
10 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đường bộ
11 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Đường bộ
13 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ
15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ