CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
2 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
3 Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
5 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
6 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính, viễn thông và internet
7 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính, viễn thông và internet
8 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính, viễn thông và internet
9 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính, viễn thông và internet
10 Cấp Văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính, viễn thông và internet
11 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính, viễn thông và internet
12 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
13 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
14 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
15 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử