Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
5 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
6 Công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng (thiết bị) Ban quản lý dự án ĐT&XD
7 Tiếp nhận thủ tục đầu tư công tác tư vấn khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án ĐT&XD
8 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo
9 Giao khu vực biển Biển và Hải đảo
10 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo
11 Thu hồi khu vực biển Biển và Hải đảo
12 Trả lại khu vực biển Biển và Hải đảo
13 Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
14 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
15 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
16 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Báo chí
17 Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
18 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương Báo chí
19 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
20 Phát hành thông cáo báo chí Báo chí