Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (thử nghiệm) Thử nghiệm
2 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Thử nghiệm) Thử nghiệm