TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Chi trả trợ xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong huyện Bảo trợ xã hội
2 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Bảo trợ xã hội
3 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Bảo trợ xã hội
4 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Bảo trợ xã hội
5 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Bảo trợ xã hội
6 Giải quyêt chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Bảo trợ xã hội
7 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí cho đối tượng bảo trợ xã hội được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng tại cộng đồng ( trừ người khuyết tật nặng) Bảo trợ xã hội
8 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí cho đối tượng bảo trợ xã hội được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng tại cộng đồng (trừ người khuyết tật nặng) Bảo trợ xã hội
9 Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước không thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc Bảo trợ xã hội
10 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
11 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng được trợ giúp xã hội đột xuất Bảo trợ xã hội
12 Giải quyết trợ giúp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
13 Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
14 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội
15 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
16 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội
17 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
18 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội
19 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
20 Hỗ trợ mai táng phí cho gia đình, cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội từ trần Bảo trợ xã hội