Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
3 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
5 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
6 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
7 Chứng thực di chúc Chứng thực
8 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
9 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
11 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
12 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và đào tạo
13 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục và đào tạo
14 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại
15 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
16 Bầu hòa giải viên Hòa giải cơ sở
17 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
18 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở
19 Thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở
20 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Hộ tịch