TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
2 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
3 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
4 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
5 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
6 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
7 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
8 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương (Bao gồm: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa; Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Nghệ thuật biểu diễn
9 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn
10 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Văn hóa
11 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Văn hóa
12 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Văn hóa
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Văn hóa
14 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Văn hóa
15 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Văn hóa
16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Văn hóa
17 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Văn hóa
18 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Văn hóa
19 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Văn hóa
20 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Điện ảnh