Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa Giao thông
2 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
3 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác Đường bộ
4 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe Đường bộ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Đường bộ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ
9 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ
11 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ
12 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
13 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ
14 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ
15 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ
16 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
17 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đường bộ
18 Cấp Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện Đường bộ
19 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ
20 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ