Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng (thiết bị) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT&XD
2 Tiếp nhận thủ tục đầu tư công tác tư vấn khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT&XD
3 Cho phép trường tiểu học tư thục, mầm non hoạt động trở lại P.Giáo dục đào tạo
4 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập tư thục P.Giáo dục đào tạo
5 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục P.Giáo dục đào tạo
6 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục P.Giáo dục đào tạo
7 Giải thể trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ P.Giáo dục đào tạo
8 Giải thể trường tiểu học P.Giáo dục đào tạo
9 Giải thể trường trung học cơ sở P.Giáo dục đào tạo
10 Sáp nhập, chia tách trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ P.Giáo dục đào tạo
11 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học P.Giáo dục đào tạo
12 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở P.Giáo dục đào tạo
13 Thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ P.Giáo dục đào tạo
14 Thành lập trường tiểu học P.Giáo dục đào tạo
15 Thành lập trường trung học cơ sở P.Giáo dục đào tạo
16 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại P.Kinh tế
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm P.Kinh tế
18 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) P.Kinh tế
19 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) P.Kinh tế
20 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) P.Kinh tế