TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
2 Cho phép trường tiểu học tư thục, mầm non hoạt động trở lại P.Giáo dục đào tạo
3 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập tư thục P.Giáo dục đào tạo
4 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục P.Giáo dục đào tạo
5 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục P.Giáo dục đào tạo
6 Giải thể trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ P.Giáo dục đào tạo
7 Giải thể trường tiểu học P.Giáo dục đào tạo
8 Giải thể trường trung học cơ sở P.Giáo dục đào tạo
9 Sáp nhập, chia tách trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ P.Giáo dục đào tạo
10 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học P.Giáo dục đào tạo
11 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở P.Giáo dục đào tạo
12 Thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ P.Giáo dục đào tạo
13 Thành lập trường tiểu học P.Giáo dục đào tạo
14 Thành lập trường trung học cơ sở P.Giáo dục đào tạo
15 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại P.Kinh tế
16 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) P.Kinh tế
17 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) P.Kinh tế
18 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) P.Kinh tế
19 Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học P.Lao động-TB&XH
20 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội P.Lao động-TB&XH