TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động và việc làm
2 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động và việc làm
3 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động và việc làm
4 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của DN cho thuê lại lao động Lao động và việc làm
5 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của DN hoạt động cho thuê lại lao động Lao động và việc làm
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động và việc làm
7 Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Môi trường
8 Thẩm định và phê duyệt Đề án BVMT chi tiết Môi trường
9 Xác nhận việc thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Môi trường
10 Cấp Giấy phép di dời công trỉnh Quy hoạch và xây dựng
11 Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án Quy hoạch và xây dựng
12 Cấp Giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ Quy hoạch và xây dựng
13 Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn Quy hoạch và xây dựng
14 Cấp Giấy phép xây dựng công trình Quy hoạch và xây dựng
15 Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn Quy hoạch và xây dựng
16 Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Quy hoạch và xây dựng
17 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Quy hoạch và xây dựng
18 Cấp giấy phép xây dựng tạm Quy hoạch và xây dựng
19 Cấp lại Giấy phép xây dựng Quy hoạch và xây dựng
20 Gia hạn Giấy phép xây dựng Quy hoạch và xây dựng